Serrar arbres

Talla de llenyes  en AlmenarSe serren arbres utilitzant una motosserra.

El preu es pot acordar:

— Per hores

— Preu pressupostat

— Quantitat de quilos serrats